Κυριακή Μάιος 20 , 2018
Με την υποστήριξη του
Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

 • Προφίλ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αποτελεί μία από τις 13 νεοσύστατες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις που δημιουργήθηκαν με το Νόμο 3852/2010, γνωστό και ως «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Περιλαμβάνει τρεις Περιφερειακές Ενότητες (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας), οι οποίες προήλθαν από τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις καθώς επίσης και 19 Δήμους. Με ενισχυμένες πλέον αρμοδιότητες σε περιφερειακό επίπεδο, αναπτύσσει στρατηγικές, εφαρμόζει πολιτικές και ασκεί ελεγκτικό έργο που αποσκοπεί στην αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή υιοθετώντας τόσο τις εθνικές όσο και τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Στο πλαίσιο αυτό μέσω και της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού έχει την ευθύνη ανάπτυξης περιφερειακών προγραμμάτων που αφορούν τη Διά Βίου Μάθηση και ανταποκρίνονται στις περιφερειακές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

 • Ο ρόλος του στο Έργο INSTALL

Η Π.Δ.Ε. ως επικεφαλής εταίρος έχει τόσο συντονιστικό όσο και εφαρμοστικό έργο να επιτελέσει. Μεταξύ άλλων έχει την ευθύνη για:

  • την οικονομική διαχείριση του έργου και την υπογραφή των συμβάσεων
  • τη δημιουργία ενημερωτικής ιστοσελίδας
  • τη διοργάνωση και συμμετοχή σε ενημερωτικές ημερίδες όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα
  • την υποστήριξη ενημέρωσης του προγράμματος όπως δημιουργία δελτίων τύπου και newsletter
  • τη σύνταξη των τεχνικών και απολογιστικών δελτίων
  • την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος

 

Πρόγραμμα 5ης Ημερίδας

ImageΠρόγραμμα & Αίτηση

Κατεβάστε το πρόγραμμα της Ημερίδας και το Δελτίο Συμμετοχής:

Πρόγραμμα Εθνικού Συνεδρίου

ImageΠρόγραμμα & Αίτηση

Κατεβάστε το πρόγραμμα του Εθνικού Συνεδρίου και το Δελτίο Συμμετοχής: