Τετάρτη Φεβρουάριος 21 , 2018
Με την υποστήριξη του
Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 

 

Φωτογραφικό Υλικό 4ης Ημερίδας

Ακολουθεί το φωτογραφικό υλικό από την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Πύργου