Κυριακή Μάιος 20 , 2018
Με την υποστήριξη του
Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 

 

Φωτογραφικό Υλικό 3ης Ημερίδας

Ακολουθεί το φωτογραφικό υλικό από την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Αγρινίου