Κυριακή Μάιος 20 , 2018
Με την υποστήριξη του
Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 

 

Πρόγραμμα 3ης Ημερίδας

 

Κατεβάστε το πρόγραμμα της 3ης Ημερίδας και το Δελτίο Συμμετοχής: