Monday April 23 , 2018
With the support of the
Lifelong Learning Programme
of the European Union

 

National Framework For Lifelong Learning

Το θεσμικό πλαίσιο για τη δια βίου μάθηση στη χώρα μας –όπως αυτό εκφράζεται μέσα από το Ν.3879/2010- προσαρμοσμένο στις ευρωπαϊκές πολιτικές αλλά και στις ανάγκες του σύγχρονου περιβάλλοντος αποσκοπεί σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θέτει στο επίκεντρο τη διαρκή αναζήτηση της γνώσης και της προσωπικής βελτίωσης του ανθρώπου. Αναζητώνται μέσω αυτού εναλλακτικές εκπαιδευτικές διαδρομές, η δημιουργία αμφίδρομων σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών αλλά και η διαμόρφωση υψηλών προδιαγραφών που θα διασφαλίζουν ποιότητα και διαφάνεια στις διαδικασίες.

Ειδικότερα οι στόχοι του Ν.3879/2010 είναι:

 • η συστηματοποίηση και ο συντονισμός της διερεύνησης των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης
 • ο προγραμματισμός και η αποκέντρωση των δράσεων δια βίου μάθησης, η συστηματική υποστήριξη των φορέων του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης και η πραγματική συνεργασία των φορέων διοίκησης του Δικτύου με τους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης
 • η ανάδειξη της επαγγελματικής κατάρτισης και της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων ως δύο ισότιμων πυλώνων δια βίου μάθησης
 • η θεσμοθέτηση προτύπων και μέσων για την ανάπτυξη και την ποιοτική αναβάθμιση της δια βίου μάθησης
 • η διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης των ατόμων και ιδιαίτερα των μελών κοινωνικά ευπαθών και ευάλωτων ομάδων σε όλες τις δράσεις κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων
 • η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και αξιολόγηση των εκπαιδευτών ενηλίκων
 • η δημιουργία συνεκτικού εθνικού πλαισίου αξιολόγησης και πιστοποίησης για όλες τις μορφές κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, με τη δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.). Ο Ε.Ο.Π.Π. αναλαμβάνει τη συγκρότηση του συστήματος αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων δηλαδή των αποκτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων με τρόπο που να διασφαλίζεται η ποιότητα και η αμοιβαία εμπιστοσύνη κράτους και κοινωνικών εταίρων, να ενισχύεται η διαφάνεια στα προσόντα, να διευκολύνεται η πρόσβαση και η πρόοδος σε διαδικασίες δια βίου μάθησης και να υποστηρίζεται η σχέση εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • η συγκρότηση ενός εθνικού πλαισίου αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων), το οποίο χρησιμοποιεί οκτώ επίπεδα αναφοράς που βασίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα που περιγράφουν τι γνωρίζει, τι κατανοεί και τι
 • είναι ικανό να κάνει κάποιο άτομο μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας. Αυτή η θεώρηση έχει ως συνέπεια τη μετατόπιση του βάρους από τις εισροές (διάρκεια εκπαιδευτικής διαδικασίας, τύπος ιδρύματος) στις εκροές (το αποτέλεσμα της μάθησης)


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η «δια βίου μάθηση»

Εμπεριέχει όλες τις μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εκπονεί το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος. Το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης περιλαμβάνει επενδύσεις, προγράμματα, επιμέρους δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης ή και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης.

Βασικό στόχο έχει τη διασύνδεση και το συντονισμό δύο τομέων που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, το χώρο της εκπαίδευσης με το χώρο της εργασίας.

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Περιλαμβάνει το σύνολο των φορέων δια βίου μάθησης με τις λειτουργίες, τα πρότυπα, τα μέσα και τις συστημικές τους σχέσεις. Χωρίζονται σε Φορείς Διοίκησης και Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης:

Φορείς Διοίκησης:

 1. Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης
 2. Οι Υπηρεσιακές Μονάδες των Περιφερειών με αρμοδιότητες Δια Βίου Μάθησης
 3. Οι Υπηρεσιακές Μονάδες των Δήμων με αρμοδιότητες Δια Βίου Μάθησης
 4. Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)
 5. Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π)
 6. Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)
 7. Tο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)

Φορείς Παροχής Υπηρεσιών δια βίου μάθησης:

 1. Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
 2. Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)
 3. Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Κατάρτισης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών
 4. Οι λοιπές δημόσιες και ιδιωτικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης
 5. Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 6. Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.)
 7. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών γενικής (τυπικής και μη τυπικής) εκπαίδευσης ενηλίκων
 8. Οι φορείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού
 9. Τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (Κ.Π.Α)
 10. Οι φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα που παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα
 11. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης που συνιστούν οι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
 12. Οι φορείς άτυπης μάθησης

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Με τον Ν.3879/2010 θεσμοθετείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων σε αντιστοίχηση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) μέσα και από την ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.).

Με τον τρόπο αυτό «τακτοποιείται» το άναρχο και αδόμητο σύστημα βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διπλωμάτων που δε συγχρονίζονται με τις ανάγκες αγοράς εργασίας και την εκπαιδευτική εξέλιξη των πολιτών, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο πλαίσιο αναγνώρισης και πιστοποίησης όχι μόνο για τις μαθησιακές δραστηριότητες των πολιτών αλλά και τις εμπειρίες και γνώσεις των εργαζομένων.