Κυριακή Μάιος 20 , 2018

Σύνδεσμοι

Υπουργείο Παιδείας
http://www.minedu.gov.gr

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
http://www.nqf.gov.gr     

EQF
http://ec.europa.eu/eqf/home_en.htm
http://ec.europa.eu/eqf/documentation_en.htm
http://ec.europa.eu/eqf/newsletter_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11086_el.htm

ECVET
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ecvet/flyer_en.pdf

EQARF
http://www.eqavet.eu/gns/home.aspx

Europass       
http://europass.cedefop.europa.eu/el/home
http://europass.oeek.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=30
https://europass.cedefop.europa.eu/cvonline/cv.jsp?forward=before&localeStr=el_GR
(on-line συμπλήρωση Βιογραφικού Σημειώματος Europass)  

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
http://www.neagenia.gr

 

 

Λίστα Δια Βίου Μάθησης, Περιφέρειες

 

Γενικά

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού κι Αθλητισμού

http://www.minedu.gov.gr/

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

http://www.gsae.edu.gr/

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

http://www.inedivim.gr/

Δια Βίου εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/index_el.htm

Κέντρο ελληνικής γλώσσας

http://www.greeklanguage.gr/

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

http://www.nsph.gr

Εθνική Σχολή Δικαστών

http://www.esdi.gr

Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης

http://www.ita.org.gr

Επαγγελματική Κατάρτιση

http://www.ep-katartisi.gr/

ΟΑΕΔ

http://www.oaed.gr/el/

Ένα βήμα μπροστά (ιστοσελίδα για τη Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση)

http://step.gov.gr/

Ιδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Κύπρου

http://www.llp.org.cy/

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου

http://www.eoc.org.cy/

 

Πανεπιστήμια – ΤΕΙ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

http://www.uoa.gr/

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

http://www.auth.gr/

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

http://www.aueb.gr/

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

http://www.aua.gr/index.php

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

http://www.asfa.gr/

Πανεπιστήμιο Πειραιά

http://www.unipi.gr/

Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

www.panteion.gr

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος

http://www.ucg.gr/

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

http://www.uom.gr/

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

http://www.uowm.gr/

Πανεπιστήμιο Πατρών

http://www.upatras.gr/

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

http://www.uop.gr/

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

http://www.uoi.gr/gr/

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

http://www.duth.gr/

Πανεπιστήμιο Κρήτης

http://www.uoc.gr/

Πολυτεχνείο Κρήτης

http://www.tuc.gr/2969.html

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

http://www.hua.gr/index.php/el/

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

http://www.uth.gr/

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

http://www.ionio.gr/central/

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

http://www.aegean.gr/

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

http://www.eap.gr

Διεθνές Πανεπιστήμιο

http://www.ihu.edu.gr/

 

ΤΕΙ

ΤΕΙ Αθήνας

http://www.teiath.gr/

ΤΕΙ Πειραιά

http://www.teipir.gr/

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

http://www.teithe.gr/

ΤΕΙ Λάρισας

http://www.teilar.gr/

ΤΕΙ Πάτρας

http://www.teipat.gr/

ΤΕΙ Κρήτης

http://www.teicrete.gr/

ΤΕΙ Σέρρες

http://www.teiser.gr/

ΤΕΙ Ηπείρου

http://www.teiep.gr/

ΤΕΙ Καβάλας

http://www.teikav.edu.gr/

ΤΕΙ Μεσολογγίου

http://www.teimes.gr/

ΤΕΙ Χαλκίδας

http://www.teihal.gr/

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

http://www.teiion.gr/

ΤΕΙ Λαμίας

http://www.teilam.gr/

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

http://www.teikoz.gr/

ΤΕΙ Καλαμάτας

http://www.teikal.gr/

 

Περιφέρειες

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος

http://www.kedke.gr/

Ένωση Περιφερειών Ελλάδος

http://www.enpe.gr/

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

http://www.pde.gov.gr/

Περιφέρεια Αττικής

http://www.attiki.gov.gr/

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος

http://www.stereahellas.gr/

Περιφέρεια Πελοποννήσου

http://ppel.gov.gr/

Περιφέρεια Θεσσαλίας

http://www.thessaly.gov.gr/

Περιφέρεια Ηπείρου

http://www.php.gov.gr/

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

http://www.pdm.gov.gr/

Περιφέρεια Κρήτης

http://www.crete.gov.gr/

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

http://www.pkm.gov.gr/

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

http://www.pamth.gov.gr/

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

http://www.notioaigaio.gr/per/

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

http://www.pvaigaiou.gov.gr

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

http://www.pin.gov.gr/

 

Αποκεντρωμένες διοικήσεις

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

http://www.apdattikis.gov.gr/

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

http://www.apdhp-dm.gov.gr/portal/index.php

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

www.crete-region.gr

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης

http://www.damt.gov.gr/

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου

http://www.apd-depin.gov.gr/

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος

http://www.apdthest.gov.gr/

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

http://www.apdaigaiou.gov.gr/