Κυριακή Μάιος 20 , 2018
Με την υποστήριξη του
Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 

 

Εθνικό Συνέδριο

Στις 4 και 5 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το Εθνικό Συνέδριο για την Ολοκλήρωση του Έργου «Καινοτόμος στρατηγική ευαισθητοποίησης για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα: INSTALL: INNOVATIVE STRATEGY FOR RAISING AWARENESS OF LLL IN GREECE» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη Διά Βίου Μάθηση.

Θέμα θα είναι «Η Διά Βίου Μάθηση και η αντιμετώπιση της κρίσης: Ο ρόλος των Περιφερειών».

Η διοργάνωση του Εθνικού Συνεδρίου – Διημερίδας στην εκπνοή του Έργου INSTALL, θα σηματοδοτήσει τον απολογισμό των δράσεων του προγράμματος. Ιδιαίτερη έμφαση κατά τη διάρκεια αυτού θα δοθεί στα απτά αποτέλεσματα με την επιβράβευση όσων με επιτυχία συμμετείχαν στο «παιχνίδι γνώσεων» και τη χορήγηση σε αυτούς κουπονιών κατάρτισης.