Δευτέρα Απρίλιος 23 , 2018

Image

Έργο – Παιχνίδι «Install»

To έργο INSTALL «Καινοτόμος Στρατηγική για την ευαισθητοποίηση για τη Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα», υποβλήθηκε από τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη Πρόσκληση EACEA/15/2011 του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης

Με την υποστήριξη του
Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 

 

Nικητές του διαδικτυακού Παιχνιδιού Install

Σας ενημερώνουμε πως οι "νικητές" του παιχνιδιού είναι κατ΄αρχάς οι ολοκληρώσαντες το επίπεδο 2 του παιχνιδιού την 31/32013 και ώρα 23.59. Σε όλους τους νικητές απεστάλλη mail προκειμένου να ενημερώσουν/ τροποποιήσουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, Δ/νση) . Σε αυτούς που δεν αναταποκρίθηκαν στο πρώτο mail απεστάλλη και δεύτερο mail. Από την αρχική ομάδα "νικητών" και με βάση την ανταπόκρισή τους στα mail που τους απεστάλλησαν οι τελικοί "νικητές" διαμορφώνονται ως εξής:

Οι ανωτέρω θα ειδοποιηθούν από το Περιφερειακό ΚΕΚ Αχαίας για την συμμετοχή τους σε εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ειδικά σχεδιασμένης ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας (e-learning 120 ωρών) στις βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ και συγκεκριμένα σε τέσσερις εκπαιδευτικές ενότητες (Επεξεργασία Κειμένου, Λογιστικά Φύλλα, Διαδίκτυο και Επικοινωνίες, Παρουσιάσεις).

 

Καλώς ήλθατε στo Portal του έργου INSTALL

Δια Βίου Μάθηση: Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης

To έργο INSTALL «Καινοτόμος Στρατηγική για την ευαισθητοποίηση για τη Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα», υποβλήθηκε από τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη Πρόσκληση EACEA/15/2011 του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης - Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης.

Αφορά τη δημιουργία και εφαρμογή μιας Στρατηγικής Ευαισθητοποίησης σε Εθνικό επίπεδο, σχετικά με την εθνική πολιτική Δια Βίου Μάθησης και την Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης.

Ειδικότερος στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η υποστήριξη των στρατηγικών και πολιτικών Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που καλύπτουν και συνδέουν όλα τα είδη εκπαίδευσης (τυπική, μη τυπική, άτυπη) και τα επίπεδα μάθησης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, ενηλίκων, αρχική και συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση), καθώς και τους σχετικούς τομείς πολιτικής (π.χ. απασχόληση και κοινωνική ένταξη).

 

Περισσότερα: Καλώς ήλθατε στo Portal του έργου INSTALL

 

Φωτογραφίες Ημερίδων

Πρόγραμμα 4ης Ημερίδας

ImageΠρόγραμμα & Αίτηση

Κατεβάστε το πρόγραμμα της Ημερίδας και το Δελτίο Συμμετοχής:

Πρόγραμμα 5ης Ημερίδας

ImageΠρόγραμμα & Αίτηση

Κατεβάστε το πρόγραμμα της Ημερίδας και το Δελτίο Συμμετοχής:

Πρόγραμμα Εθνικού Συνεδρίου

ImageΠρόγραμμα & Αίτηση

Κατεβάστε το πρόγραμμα του Εθνικού Συνεδρίου και το Δελτίο Συμμετοχής: